Nieuwsbrief
Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!
Aanmelden
Afmelden
53 Inschrijvers
Mededeling Penningmeester

 

Van de Penningmeester
Aan het eind van september 2017 wordt de contributie (volledig of eerste kwartaal) van dit seizoen afgeschreven.
Wilt u zorgen dat er voldoende saldo op uw rekening staat?

Indien u op een andere wijze de volledige contributie voldoet (bijv. per overschrijving), dan moet het bedrag uiterlijk 1 oktober 2017 op de rekening staan.
 

Voor het seizoen 2017-2018 bedraagt de contributie zoals vermeld in onderstaande tabel.

Het lidmaatschap bedraagt Per jaar Per kwartaal
 
Veldvoetbal Senioren   € 210,00   €  52,50
Studenten (1   € 105,00   €  26,25
Zaalvoetbal Senioren   € 190,00   €  47,50
Veld en Zaalvoetbal Senioren   € 380,00   €  95,00
Veldvoetbal Jeugd Junioren (2   € 140,00   €  35,00
Veldvoetbal Jeugd Pupillen (2   € 120,00   €  30,00
Donateur / niet spelend lid   €   50,00  
F2000 (niet spelend)   €   50,00  

(1 Voltijd op vertoon van geldige studentenpas; zonder pas volledige contributie!
(2 Junioren = o19, o17 en o15,  Pupillen = o13, o11 en o9.
Let op! Je geboortejaar (spelend, niet spelend) is bij het bepalen van de contributie leidend.

 


De inning van de contributie via automatische incasso voor het gehele seizoen zal plaatsvinden eind september 2017.

Voor de betalers die per kwartaal betalen zal deze geschieden eind september en november 2017 en eind januari en maart 2018.
Indien op 1 april 2018 de contributie van de kwartaal betalers niet volledig is voldaan, geldt vanaf deze datum een speel-/trainingsverbod.

 

Vragen over de contributie kunt u via e-mail sturen aan:  contributiehaagsehout@ziggo.nl
 

De betaling van uw contributie dient te geschieden op het volgende rekening nummer:

NL39 INGB 0000 305062  t.n.v.  Voetbalvereniging Haagse Hout  o.v.v.  naam lid, seizoen 2017-2018.

 


Contributie achterstanden en maatregelen
Als door het storneren van de automatische incasso (te weinig saldo of zelf ongedaan maken) en / of het meermalen geen gehoor geven aan het voldoen van de contributie, volgen de onderstaande consequenties:

  • Speelverbod
  • Trainingsverbod
  • Eventuele administratiekosten


Bij overtreding van deze consequenties kan de vereniging uw lidmaatschap beëindigen!

Indien u door onvoorziene omstandigheden de contributie niet tijdig kunt voldoen of er een betalingsachterstand is ontstaan, zijn wij uiteraard bereid om samen met u naar een oplossing te zoeken. Neemt u daarvoor contact op via het e-mail adres contributiehaagsehout@ziggo.nl of bel met de penningmeester voor een afspraak.

Doe dit dan tijdig om een speel-/traingsverbod te voorkomen!

LEDEN MET EEN CONTRIBUTIEACHTERSTAND VAN VOORAFGAANDE SEIZOENEN (DUS VÓÓR 2017/2018) HEBBEN PER DIRECT EEN SPEEL-/TRAININGSVERBOD!


Het bestuur.

 

 

 

 


 
Bezoekers

 2270532 Bezoekers

 59 Bezoekers online

Kalender
Registreren / Inloggen

Opnieuw inloggen
---

Naam :

Wachtwoord


 Aantal bezoekers 65 leden


Bezoekers ingelogd

( niemand )
Sociale Netwerken

Boven