Competitie


Zaterdag:  16 december

                     
Sportpark: "Militaire Sportterrein"


 

    HaagseHout.gif


KSD/Marine - Haagse Hout


         KSD_Marine.png            Haagse_Hout_tenue.png                      
                                     
                     
      
Scheidsrechter:
A. de Jong


Aanvang: 14:30 uur

           

 

Indeling Haagse Hout 1

Programma 16 december
 
Haz Boys - Wassenaar  
KSD/Marine -  Haagse Hout  
UDO -   Alphia  
SEV -   Roodenburg  
Meerburg -   Football Fact  
WVC -  Oegstgeest  
VVSB Vrij      


 

 

Stand 4e klasse A
1 Oegstgeest.png Oegstgeest 10-28
2 SEV.png SEV 9-23
3 VVSB.png VVSB 11-22
4 Alphia.png Alphia 10-19
5 Meerburg.png Meerburg 10-19
6 Haz_Boys.png Haz Boys 10-14
7 Haagse_Hout_tenue.png Haagse Hout 10-13
8 KSD_Marine.png KSD-Marine 10-12
9 Roodenburg.png Roodenburg 10-11
10 UDO.png UDO 10-9
11 Football_Fact.png Football Factory  10-8
12 WVC.png WVC 10-7
13 Wassenaar.png Wassenaar 9--3


 


Uitslagen 9 december
 
Haagse Hout -  UDO  3-0
Alphia -  SEV  1-2
Football Fact -  WVC  1-2
Roodenburg -  Haz Boys  1-1
Oegstgeest -  KSD/Marine  5-2
Wassenaar -  VVSB AFG
Meerburg was vrij      

 

Nieuwsbrief
Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!
Aanmelden
Afmelden
50 Inschrijvers
Bestuur - Mededeling Secretaris

Notulen Algemene Ledenvergadering (16-11-2017)
Verslag Algemene ledenvergadering van10-11-2016 Klik hier >>>
Agenda Algemene ledenvergadering klik hier >>>

 

Mobiele digitaal wedstrijdformulier

Met deze e-mail wil ik je graag laten weten dat het amateurvoetbal volgend seizoen overstapt naar het mobiele digitaal wedstrijdformulier. Het invullen van het wedstrijdformulier zal vanaf dan uitsluitend met de Wedstrijdzaken-app op een smartphone gaan.

Het mobiel digitaal wedstrijdformulier is een mooie ontwikkeling voor ons amateurvoetbal. Ik denk dat iedereen blij is dat ook de wedstrijdformulieren de stap naar het digitale tijdperk hebben gemaakt. Sinds dit seizoen wordt de app gebruikt in het zaalvoetbal en wordt er ook in het veldvoetbal mee getest. De resultaten en de ervaringen van voetballers, bestuursleden en scheidsrechters zijn zo positief, dat we nu hebben besloten om al met ingang van het volgende seizoen volledig over te gaan op het mobiele wedstrijdformulier.

Met deze app kost het invullen van de wedstrijdformulieren minder tijd en moeite. Dit betekent minder administratief werk en voor vrijwilligers is het erg belangrijk dat er minder tijd verloren gaat. En na afloop van de wedstrijd is er meer tijd voor ‘de derde helft’.

Via bijeenkomsten, online informatie en persoonlijk contact zullen we de komende periode alle verenigingen en wedstrijdofficials ondersteunen bij de introductie van het mobiele digitaal wedstrijdformulier. Op KNVB Assist wordt alle beschikbare informatie gepubliceerd.

Onderdeel van de Wedstrijdzaken-app zijn ook de digitale spelerspassen. Hierdoor worden de huidige plastic spelerspassen met ingang van volgend seizoen afgeschaft. De uitlevering van deze passen stopt op zeer korte termijn. Per 4 maart is het daarom, voor dit lopende seizoen, toegestaan om te spelen met een geldige officiële legitimatie in plaats van een spelerspas. Verlopen spelerspassen hoeven na 3 maart niet meer vernieuwd te worden. In de toekomst zal een spelerspas ook niet meer verlopen; dit proces gaat volledig digitaal.

Mocht je vragen hebben over de Wedstrijdzaken-app, kan je contact opnemen met je reguliere contactpersoon bij de KNVB. Hij of zij staat je graag te woord.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur amateurvoetbal


 

 


Bedanken als lid van de vereniging en overschrijvingen

Zoals elk jaar is de tijd weer aangebroken dat er spelers van vereniging willen veranderen,
of bedanken als lid. Dit kan, (wij hopen natuurlijk van niet) echter dient men dan wel de volgende
regels in acht te nemen i.v.m. de indeling van de elftallen c.q. teams voor het seizoen 2015 - 2016,
hetgeen de vereniging bij de KNVB moet opgeven voor 1 juni a.s.

Komt men als lid van Haagse Hout onderstaande regels niet na is men verplicht nog een seizoen
aan zijn contributie verplichtingen te voldoen.

Overschrijvingen naar een andere vereniging dienen voor 15 juni te geschieden! Wil je naar een
andere vereniging verzoeken wij je deze overschrijving wel voor 1 juni bij ons in te dienen, zodat wij
in de gelegenheid zijn te controleren of je nog een achterstand hebt in je financiële verplichtingen.
Doe je dit niet en kom je op een later tijdstip dan 1 juni kunnen wij niet meer garanderen dat jij je
overschrijving tijdig binnen hebt. Een overschrijvingsformulier dient men te halen bij de vereniging
waar men naar toe wil gaan.

Overschrijvingen zijn verplicht vanaf de C-klasse, ook voor spelers die dit seizoen C-speler zijn en
in de D-klasse hebben gevoetbald. De F-, E- en D-klasse dienen een formulier, bij de te verlaten
vereniging in te laten vullen, dat zij hebben voldaan aan hun contributieverplichtingen. Ook dat formulier
dient men te halen bij de vereniging waar men naar toe wil gaan. Overschrijvingen worden bij indiening
niet gelijk ingevuld eerst zal er nog gecontroleerd worden of er aan de financiële verplichtingen voldaan is.
Na betaling van de dan nog verschuldigde contributie en boetes zal de overschrijving verstrekt worden.

Selectie spelers dienen gelijktijdig de door hun geleende kleding en tas in te leveren.
Overschrijvingsformulieren dienen mede ingevuld te worden door de secretaris van de te verlaten
vereniging. Eveneens is men verplicht om bij overschrijving schriftelijk te bedanken, mag ook per e-mail,
als lid van de te verlaten vereniging bij de ledenadministratie van onze vereniging.

Zowel senior- als jeugdleden die willen stoppen (en geen overschrijving aanvragen) dienen schriftelijk
te bedanken als lid, mag ook per e-mail, voor 1 juni a.s. e-mail adres: haagsehout@ziggo.nl. Om alles
administratief soepel en voorspoedig, zowel voor jullie als voor de vereniging te laten verlopen ben ik
aanwezig op de navolgende datums:
 

Dinsdagavond   26 mei  2015                                            (19.00 - 21.00 uur)

Dinsdagavond    2   juni 2015                                             (19.00 - 21.00 uur)

Dinsdagavond    9   juni 2015 (laatste mogelijkheid)   (19.00 - 21.00 uur)

Tevens kunt u mij altijd bellen en maken wij een afspraak!
 

Wij hopen, nee verwachten zelfs dat wij op deze avonden weinig leden ontmoeten die weggaan bij de
mooiste club van Nederland (Haagse Hout) maar alleen maar leden die daar ook willen komen voetballen. 

Duidelijk signaal van de besturen van vv Haagse Hout en SV Wassenaar

Op initiatief van de KNVB zijn op donderdagavond, 20 februari  jl., de besturen van SV Wassenaar en Haagse Hout bijeen geweest.
Doel van het gesprek was om de problemen rondom de wedstrijden SV Wassenaar 1 – Haagse Hout 1 en SV Wassenaar A1 – Haagse Hout A1
te analyseren en om naar de toekomst te kijken.

Beide besturen waren het er over eens dat zij niet de zittingen van de tuchtcommissie over moesten doen. Wel was het van belang om te kijken
wat het ontsporen van wedstrijden met mensen doet en wat er aan gedaan moet worden om deze mensen weer een veilig gevoel te geven.

In eerste instantie was het heel makkelijk voor beide besturen om zich in te graven en om alleen naar het belang van de eigen vereniging te kijken.
In zo’n geval ontstaat het volgende: SV Wassenaar vindt dat alle fouten bij Haagse Hout liggen. Vanaf nu is ieder team van Haagse Hout de gebeten
hond en gaan we al met angst of agressie naar zo’n wedstrijd. Voor Haagse Hout op hun beurt is het makkelijk om SV Wassenaar uit de weg te gaan.
Want ben je wel veilig als je zelfs al in je kleedkamer zit? Maar als je zo’n stelling inneemt, dan kunnen we over een paar jaar niet meer in
competitieverband voetballen, want vereniging A, wil niet meer tegen vereniging B voetballen en C niet meer tegen D enz.

De besturen van zowel Haagse Hout als SV Wassenaar kwamen al snel tot het besef dat je dan wel kunt stoppen met voetballen. En dat is nou juist
wat we niet willen.

Daarom hebben beide besturen zich constructief opgesteld en hebben zij gekeken naar elkaars problemen. Daardoor ontstond er begrip en het
besef om samen te zoeken naar oplossingen.

Allereerst moeten alle leden van Haagse Hout en SV Wassenaar beseffen dat het niets met een bepaalde clubcultuur te maken heeft. Niet bij
SV Wassenaar en niet bij Haagse Hout. Het heeft ook absoluut niet te maken autochtonen en allochtonen. Het eerste van Haagse Hout heeft geen
allochtonen en bij SV Wassenaar zaten er dit jaar diverse allochtonen. Bij de A1 teams was het nou net weer andersom. We kunnen constateren dat
het gewoon te maken heeft met één persoon in een team die zich ineens niet meer kon beheersen en ineens duikt iedereen er op. Zo gaat het vaker
en de besturen van SV Wassenaar en Haagse Hout willen daar nog alerter op zijn om dit soort ontsporingen te voorkomen.

De besturen hebben er vertrouwen in dat er in de toekomst gewoon weer sportief wordt gevoetbald tussen teams van beide verenigingen.  
Maar daarvoor nemen de besturen wel een aantal maatregelen:

 1. De veiligheid van spelers, begeleiders, scheidsrechters en toeschouwers staan centraal;
 2. De besturen nemen voorafgaand aan wedstrijden tussen Haagse Hout en SV Wassenaar onderling contact op en bespreken de mate van de te
  nemen maatregelen;
 3. Voorafgaand aan dergelijke wedstrijden zal er worden gecommuniceerd met de teams of in het geval van jeugdteams met de teamspelers en de ouders;
 4. Mochten beide besturen constateren dat er enig risico is of dat er spelers of ouders zijn die zich niet veilig voelen,dan wordt er een verzoek bij de KNVB
  neergelegd om te ondersteunen in het zoeken naar clubscheidsrechters van andere verenigingen. Bij hogere teams kan dat zelfs leiden tot het verzoek
  om KNVB scheidsrechters toe te wijzen;
 5. Bij wedstrijden tussen beide verenigingen zullen bestuursleden aanwezig zijn om toezicht te houden.

De besturen van Haagse Hout en SV Wassenaar zijn verder van mening dat het oplossen van verstoorde verhoudingen tussen verenigingen niet het probleem
is van de KNVB, maar van de verenigingen. Met deze maatregelen willen beide besturen een aanzet doen om als vereniging zelf de verantwoordelijkheid te
nemen voor het met plezier voetballen.

Wij roepen langs deze weg ook ieder lid van SV Wassenaar en Haagse Hout op om in alle redelijkheid bovenstaande in zich op te nemen en om een positieve
bijdrage te leveren aan de toekomst van beide verenigingen.

De besturen van Haagse Hout en SV Wassenaar.

(Met dank aan de KNVB)
Brochure tijdstraf en spelerspas
Met ingang van seizoen 2013/’14 gaan de maatregelen in uit het actieplan ‘Tegen geweld, voor sportiviteit’. De invoering van de tijdstraf en de visuele
controle van de spelerspas zijn twee maatregelen die direct voor de betrokkenen merkbaar zijn. Hoe deze maatregelen in de praktijk werken is nu voor
iedereen inzichtelijk.


Tijdstraf bij (eerste) gele kaart
Voetballers in de B-categorie van het veldvoetbal krijgen voortaan een tijdstraf van tien minuten opgelegd bij de eerste gele kaart. Een afkoelperiode die
direct voelbaar is voor zowel de speler als het team dat tien minuten lang met een speler minder verder moet.

Verbeteren gebruik spelerspas
De controle op het juist gebruik van de spelerspas is voor verbetering vatbaar. Met ingang van het nieuwe seizoen ondertekenen ook beide aanvoerders
het wedstrijdformulier. Daarmee dragen zij mede de verantwoordelijkheid voor de controle van de spelerspassen en wat er tijdens de wedstrijd is gebeurd.
Daarnaast vindt voortaan ook een verplichte visuele controle plaats aan de hand van de spelerspas, direct voorafgaand aan de wedstrijd.
Dit is een gezamenlijke taak van de scheidsrechter en beide aanvoerders (bij jeugdvoetbal de leiders). Deze visuele controle wordt tijdens het seizoen
fasegewijs ingevoerd, te beginnen bij de A-categorie mannen en vrouwen.

De brochure geeft uitleg over de toepassing van de deze maatregelen. Zie de door ons geplaatste brochure door hier te klikken


Actieplan tegen geweld voor sportiviteit (10-6-2013)

Lees hier verder ........


 

 

 Print deze pagina Print deze pagina

 
Bezoekers

 1465197 Bezoekers

 50 Bezoekers online

Kalender
Registreren / Inloggen

Opnieuw inloggen
---

Naam :

Wachtwoord


 Aantal bezoekers 65 leden


Bezoekers ingelogd

( niemand )
Sociale Netwerken

Boven